Gesloten van donderdag 26 mei tot 29 mei en van 4 juni tot 6 juni. PLAATSINGEN momenteel NIET meer mogelijk wegens de drukte.

e-Privacy page

Privacybeleid

1. Persoonsgegevens

Wij van Tuinafsluiter.be (1) vinden de verwerking en de privacy van uw gegevens belangrijk. Hiervoor houden wij ons aan de wettelijke privacy -en gegevens beschermingswetgeving (2). Tuinafsluiter.be verzamelt uw persoonlijke gegevens bij registratie op de website, bij het verzenden en ontvangen van e-mails en het vragen en verkrijgen van inlichtingen.

1.2 Het plaatsen van bestellingen

Indien u een bestelling plaatst via tuinafsluiter.be bent u akkoord met onze algemene voorwaarden, het doorgeven van verplichte persoonsgegevens ( voor facturatie, levering, algemene identificatiegegevens en financiële gegevens) aan tuinafsluiter.be. Deze gegevens dienen om een overeenkomst te kunnen sluiten tussen U en tuinafsluiter. Deze gegevens zullen wij bewaren doordat dit een wettelijke verplichting is.

Tuinafsluiter.be zal enkel uw gegevens gebruiken waarvoor deze noodzakelijk zijn:

• Uitvoeren van de bestelling
• Dienstverlening
• Verzenden van nieuwsbrieven en marketingstrategieën
• In contact komen met u of uw onderneming voor ons en onze
meewerkende partners

2. Delen van persoonsgegevens met derde partijen

Wij zullen uw gegevens niet door verkopen, delen, etc. aan derde partijen. Tenzij aan meewerkende partners, verbonden ondernemingen,.. zoals web beheerders, meewerkende aannemers, individu of onderneming die voor u of ons uitvoeringen doen. Wij geven in geen geval de persoonsgegevens door aan andere landen, internationale organisaties, etc.

3. Sociale media

Tuinafsluiter.be Is actief op sociale media, hiervoor kunnen gegevens worden gebruikt voor bv getuigenissen, Foto’s van plaatsingen worden gepost mits toestemming van de klant schriftelijk of mondeling.

4. Cookies en beveiliging van persoonsgegevens

Tuinafsluiter.be maakt gebruik van cookies deze kunnen een nuttige ondersteuning bieden voor bijvoorbeeld nieuwe boodschappen, reacties te tonen op onze website. Cookies zijn onschadelijk en kan u steeds verwijderen.
Wij zullen steeds de nodige maatregelen treffen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen en hiervoor de nodige beveiligingen treffen om uw gegevens te beschermen. Indien hier zich een data lek zal voordoen zullen wij de personen hier persoonlijk van op de hoogte brengen.

5. Privacy rechten

Persoonlijke gegevens die in onze bestanden zijn opgenomen kunt u ten allen tijden inzien mits voorlegging van uw identiteit. Verbetering is mogelijk mits een schriftelijk verzoek.

Wij kunnen op elk ogenblik eenzijdig wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring zonder hiervoor enige verwittiging uit te sturen. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden voorrang op deze privacyverklaring.

6. Bedrijfsgegevens

Tuinafsluiter
www.tuinafsluiter.be
Jos Geerinckx
Waterstraat 2
2490 Balen
0493 30 69 21
Info@tuinafsluiter.be
BE 0677.530.746

1) Tuinafsluiter.be, waterstraat 2, 2490 Balen, vestigingsnummer: 2.265.206.950
2) wet van 30 juli 2018 bescherming van natuurlijke personen betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens